Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Konsulttjänster / Projektledning

EDTS avlastar er vilket gör det enkelt för er organisation –
vi stödjer, implementerar, genomför och rapporterar.

Konsulttjänster, policy och arbetsrätt

EDTS har ett flertal konsulter med expertkompetens som tillsammans med våra uppdragsgivare säkerställer att policy och handlingsplaner är uppdaterade innan införande av drogtestprogram. Vi kan också bistå med expertis inför och under förhandling med fackliga parter.

En alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan ska utöver hur arbetsgivaren ser på alkohol och droger på arbetsplasen bl.a. omfatta hur testerna ska genomföras, vid vilka tillfällen personalen får testas, vem som får utföra testerna, vilka droger som ska testas för och vad som händer med testresultatet efter testet.

Projektledning

Implementering av drogtestprogram görs av EDTS projektledare som tillsammans har erfarenhet av fler än 500 uppstarter från över 25 års verksamhet.

Att samarbeta med oss innebär att vi ger er en anpassad lösning. Vi tillsätter en projektledare som leder er genom processen att införa ett alkohol- och drogtestprogram – från att kvalitetssäkra er policy och utbilda chefer och personal till praktiska frågor kring genomförandet och statistik.

I samband med implementeringen säkerställer projektledaren bl.a. att all personal omfattas av testerna, vilken eller vilka slumpmetoder som ska användas, hur inkallning ska ske samt var testerna ska genomföras.
Projektledaren ser också till att rätt informationsmaterial finns tillgängligt för uppdragsgivaren.