Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Drogtestprogram / Alkohol- och drogtester

Med 30 års erfarenhet kan vi erbjuda tjänster som är väl beprövade.
Som ledande leverantör av drogtestprogram i Sverige har vi stor erfarenhet
att jobba med olika arbetsplatser runt om i Sverige. Det gör att vi kan ge er
den bästa rådgivningen av vilka tester som passar just er arbetsplats.

Drogtestprogram för en säker och drogfri arbetsplats

EDTS tillhandahåller drogtester via saliv- eller urintestning  och alkoholutandningsprov genom alkometer. De saliv- och urintester EDTS använder är anpassade för arbetslivet och substanserna som testas för täcker i stor utsträckning de droger som används mest i Sverige idag.
Sk. snabbtester, där man direkt får ett utfall är något vi inte rekommenderar för arbetsplatstester. Då de kan ge falska positiva eller negativa svar kan det direkt påverka både medarbetaren som blir testad eller arbetsgivaren.

Drogtestprogrammet anpassas efter organisation och verksamhet. All provtagning och analys sker på ett tillförlitligt sätt enligt en noggrant fastställd process, ”Chain of custody”, enligt de europeiska riktlinjerna för drogtester i arbetslivet (EWDTS guidelines). Detta gör att resultatet blir juridiskt hållbart. Laboratorierna vi samarbetar med är ackrediterade enligt ISO 15189:2012.

Slumpvisa alkohol- och drogtester

Alkoholutandningsprov och drogtest sker oannonserat under året och speglar arbetsplatsens verksamhet gällande geografisk spridning och arbetstider. Testtillfällen genomförs löpande under året.

EDTS slumpar ut vilka i personalen som ska testas vilket gör testprocessen opartisk och rättvis för alla anställda. Den vanligaste testfrekvensen inom arbetslivet idag är 25 %. Det betyder att årligen kommer 25 % av personalen ha blivit testade. En del kan ha blivit testade flera gånger eftersom samtliga återgår till urvalet inför varje nytt testtillfälle och har därmed möjlighet att bli framslumpade på nytt.

Incidentberedskap - Tester vid olyckor, tillbud och misstanke

Tjänsten innebär en beredskap att vid olycka/tillbud eller misstanke genomföra alkohol- och drogtest på berörd personal dygnet runt alla dagar året om med inställelsetid inom 2 timmar. Incidentberedskap är ett effektivt verktyg vid olyckor eller allvarliga tillbud där det inte kan uteslutas att medarbetarens beteende eller agerande kan ha bidragit till olyckan. Testet kan därmed antingen utesluta eller påvisa om en medarbetare är påverkad av alkohol eller narkotika. Det ger en trygghet både för den anställde och företaget.

Tjänsten utförs i samarbete med Securitas.

Inpasseringstester

Vid inpasseringstester utförs alkoholutandningsprov och/eller drogtest på samtliga medarbetare i samband med starten av en arbetsdag eller ett skift. Samtliga som anländer till ett verksamhetsområde ska genomföra testet innan arbetspasset får börja.

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till att införa ett drogtestprogram på din arbetsplats?

Kontakta oss så berättar vi mer!