Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

EASY-portalen för drogtestkunder

Kundmodulen i EASY-portalen ger kunder som kör ett drogtestprogram genom EDTS, antingen som direktkund eller via partner, att ta del av statistik på ett enkelt sätt.

I vår kundportal finns följande funktioner:

  • Redigera kontaktuppgifter, se registrerade kontaktpersoner och vid vilka platser tester genomförs och hur många som omfattas av testerna
  • Dela filer på ett säkert sätt
  • Se rapporter som EDTS kundansvarig delat
  • Ta ut egen statistik – Antal tester över tid (år, månad, dag), fördelning veckodagar och fördelning tid över dygn.
  • Se fakturaunderlag (endast direktkunder)

Det finns möjlighet att ange olika behörighet så att t.ex. en huvudkontakt kan se allt medan en administratör endast ska kunna dela filer.