Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Tjänster

Drogtestprogram / Alkohol- och drogtester

Att aktivt efterleva er policy är avgörande för att hantera skadligt bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen. Idag är slumpvisa drogtester den enda evidensbaserade metoden för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö.

Vi kan erbjuda:

  • Slumpvisa tester
  • Tester vid olyckor, tillbud och misstanke
  • Inpasseringstester
Konsulttjänster / Projektledning

Våra experter på arbetsrätt arbetar med er för att utveckla en alkohol- och drogpolicy som täcker alla era krav samtidigt som de fortfarande överensstämmer med lagstiftning och branschriktlinjer.

EDTS kan medverka vid fackliga workshops för att tydliggöra processen och svara på frågor för god samverkan med facken vid implementeringen.

Vi har projektledare som hjälper er med implementeringen så att testerna följer Chain of Custody, säkerhetskedjan för drogtester.

Utbildning / Information

Att effektivt kommunicera er policy till medarbetarna ger alla en förståelse för de regler som gäller för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Vi har också utbildningar för chefer och arbetsledare för att klargöra deras ansvar. Detta säkerställer att de vet hur man känner igen och hanterar tecken och symptom på droger och/eller alkohol.

EASY-portalen för drogtestkunder

EASY-portalen är vår kundportal för både drogtestkunder som företagshälsor.
För våra drogtestkunder erbjuder vi statistik, rapporter och säker filhantering för t.ex. personallistor.

 

Tjänster för företagshälsor

Vi kan underlätta för företagshälsors verksamhet så att personalen kan frigöra mer tid för kunder och patienter. Vi kan erbjuda t.ex. IT-tjänster för enklare hantering vid nyanställningstester, adminstration av era drogtester och fördelaktiga priser på laboratorieanalyser.

EDTS utbildar också företagssköterskor och annan personal inom området drogtestprovtagning.

EASY-portalen för företagshälsor

EASY-portalen är vår kundportal för både drogtestkunder som företagshälsa.

Företagshälsor som använder EASY-portalen kan ansluta olika tjänster för att avlasta den egna verksamheten och förenkla vardagen. Som exempel finns möjlighet att spåra drogtestprover, hantera MRO-ärenden samt få statistik över olika enheters provtagning.