Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Om EDTS

Historia

European Drug Testing Service (EDTS) AB startade sin verksamhet 1991 inom området slumpvisa drogtester på arbetsplatser. Under åren 1991-1996 var inriktningen internationell sjöfart med fokus på tankfartyg. När denna verksamhet överläts till vår samarbetspartner på laboratoriesidan i Storbrittanien genomförde EDTS slumpvisa drogtester i de 100 största oljehamnarna i världen med en egen provtagarorganisation.
Sedan 1996 verkar EDTS i Sverige på arbetsplatser inom bl.a. logistik, vägtransporter, kollektivtrafik samt järnvägssektorn. Efterhand har nya kundsegment tillkommit och omfattar uppdrag inom tillverkningsindustri, bevakning och säkerhet samt energisektorn. EDTS etablerade sig i Norge år 2005.

EDTS idag

EDTS arbete är idag utvecklat till att vara mycket mer än endast genomförande av drogtester. EDTS skriver och utvecklar policys och handlingsplaner, vi genomför utbildningar för chefer och anställda och vi genomför en mängd olika typer av provtagningar på arbetsplatser i Skandinavien.
Vi har också utvecklat en annan verksamhet, som riktar sig mot vårdföretag. Där vi bistår med laboratorie-, IT- och administrativa tjänster samt med provtagningstjänster.

På vårt kontor i Kista jobbar 30 medarbetare.
Vi har också en egen organisation med över 80 provtagare i Sverige, Norge och Danmark. Alla provtagare är utbildade enligt gällande riktlinjer för arbetsplatsdrogtester och har oftast en bakgrund inom sjukvården.

Hösten 2017 blev EDTS en del av  Abbott.
Abbott är världsledande inom medicinteknik, patientnära tjänster och analyser och har över 100 000 anställda globalt.