Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

EU-dom (Schrems II)

European Drug Testing Services  AB
European Drug Testing Service AB (EDTS AB) är en del av Abbott. Moderbolaget Abbott Laboratories  har sitt huvudkontor i Illinois, USA. EDTS AB erbjuder ett antal olika tjänster i vårt drogtestprogram och vår provtagarorganisation täcker hela Sverige. Våra analys- och IT-tjänster riktar sig till företagshälsovården och vi erbjuder lösningar som förenklar hanteringen och uppföljningen av laboratorieanalyser.

Schrems II
Dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver att överföringar av personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES-området) endast får göras om mottagarlandet säkerställer en hög skyddsnivå för uppgifterna. EU-kommissionen har pekat ut ett antal länder utanför EU/EES som bedöms säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter och som därmed varit godkända som mottagare av personuppgifter från EU-länder.

I USA har företag och organisationer genom en självcertifieringsrutin kunnat ansluta sig till ett regelverk kallat ”Privacy Shield”. Regelverket har använts för att garantera att personuppgifter som överförs till tredjeland (USA) skyddas med en adekvat skyddsnivå.

I en dom från EU-domstolen (kallad Schrems II) den 16 juli 2020 har det regelverk som möjliggjort överföringar av personuppgifter till USA (”Privacy Shield”) ogiltigförklarats.

EDTS AB hantering av personuppgifter i relation till Schrems II
EDTS AB hanterar personuppgifter som t.ex. namn, personnummer och testresultat. Elektroniskt lagrade personuppgifter hanteras i den av EDTS AB utvecklade programvaran EASY. Personuppgifter  hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Utveckling och även allt underhåll av EASY sker tillsammans med en svensk leverantör som är kontrakterad direkt av EDTS AB.

All tilldelning av behörigheter till EASY görs av EDTS AB’s egen personal, baserad i Sverige. Varken Abbott’s globala IT-organisation eller annan personal vid legala enheter i USA har behörighet till EASY.

Serverlösningen som EASY använder sig av köps in av EDTS AB från en svensk leverantör. Servrarna är placerade i Stockholm, Sverige och de befinner sig utanför Abbotts globala nätverk.

EDTS AB överför inte personuppgifter till legala enheter i USA.