Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Drogtestprogram i fyra steg

Vi ser en förändring i samhället när det gäller användandet av alkohol och droger. En ökad tillgänglighet i kombination med en allt mer  drogliberal inställning bland unga resulterar i en negativ trend. Våra arbetsplatser speglar samhället i stort vilket innebär att allt fler arbetsgivare och branscher förstår vikten av att arbeta drogförebyggande ur ett säkerhets- och medarbetarperspektiv.

EDTS erbjuder helhetslösningar för en drogfri arbetsmiljö och kan hjälpa er att implementera ett drogtestprogram.

Utforma policyn som passar er organisation

Våra konsulter med omfattande kunskap inom alkohol- och drogpolicyarbete jobbar tillsammans med er för att utveckla en alkohol- och drogpolicy som uppfyller era krav samtidigt som den fortfarande överensstämmer med lagstiftning och branschriktlinjer. Vi förklarar tydligt faktorerna som måste övervägas och utvecklar en policy som ska vara rättvis, enkel och lätt att förstå för alla anställda samtidigt som den anpassas till arbetsplatsens kultur, vision och arbetssätt.

Implementera er policy

EDTS kan medverka vid facklig workshop för att tydliggöra processen och svara på frågor för god samverkan med fackförbunden vid implementeringen.
Att effektivt kommunicera er policy till medarbetarna ger alla en förståelse för de regler som gäller för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
Våra utbildningar klargör ansvaret för chefer och arbetsledare. Detta säkerställer att de vet hur man känner igen och hanterar tecken och symptom på ett skadligt bruk av droger och/eller alkohol.

Testa er personal

Att aktivt efterleva er policy är avgörande för att hantera ett skadligt bruk av droger och alkohol på arbetsplatsen. Idag är slumpvisa drogtester den enda evidensbaserade metoden för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö.
Företag och organisationer beslutar att drogtesta deras anställda av ett antal skäl som följer arbetsgivarens policy.

Rapportering av testresultat

Ett positivt drogtestresultat kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser för medarbetaren. Därför är det viktigt att innan eventuella åtgärder vidtas, har resultaten utretts och bedömts oberoende av en MRO (Medical Review Officer), en läkare med specialistkompetens. Detta är ett viktigt steg i säkerhetskedjan, chain of custody, och skyddar individen från felaktiga anklagelser och arbetsgivaren från rättsliga åtgärder.

Välkommen på webbinar

Webbinar

Vi anordnar kostnadsfria webbinar med fokus på aktuella ämnen inom toxikologi, presenterade av svenska branschexperter.

Anmäl dig här

Laboratorie- och IT-tjänster för företagshälsan

EDTS erbjuder unika och säkra lösningar som baserar sig på IT- och administrativa tjänster i kombination med laboratorieanalyser. Vi kan vara behjälpliga med ett antal tjänster som effektiviserar verksamheten inom företagshälsan. Ett urval av våra tjänster för företagshälsan är:

  • Administration av drogtestremisser
  • MRO-modulen – Portal för hantering av MRO-ärenden
  • Svarsbevakningsmodulen – Provsvarsbevakning
  • Drogtestmodulen – följ provets förlopp genom en informationslogg
  • Lärarledd och e-utbildning inom drogtestprovtagning
  • Förmedling av laboratorieanalyser

Läs mer

Erfarenhet du kan lita på!

I 30 år har vi på EDTS arbetat med alkohol- och drogtester på arbetsplatser.
Vi har erfarenhet från de flesta branscher – allt från transport, bygg och industri
till säkerhet, handel och bemanning.
Vi genomför tester både inom privata och kommunala sektorn.
Vi hanterar ca 100 000 arbetsplatsdrogtester över hela landet varje år!