Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

EASY-portalen för företagshälsor

Svarsbevakningsmodulen

Provtagaren kan beställa automatiska svarsmail till slutkund/beställare för negativa provsvar. Avvikande provsvar skall hanteras enligt gällande MRO-rutin och omfattas av säkerhetsskäl inte av funktionen i denna portal.

En personlig inloggning erhålls från EDTS och därefter kan användaren logga in i portalen och registrera en bevakning av provsvar samt lägga in information om svarsmottagare. Här finns även tillgång till ett arkiv med användarens avslutade bevakningar samt status över samtliga pågående bevakningar. Användaren kan även se statistik över svarstider samt har möjlighet att vid frågor kring ett specifikt prov kontakta EDTS direkt i portalen.

Kortfattat beskrivet ger denna portal följande fördelar:

 • Automatiska svarsmail skickas till slutkund/beställare, valfri emailadress
 • Omedelbar tillgång till svarsresultat
 • Så snart EDTS har tagit emot slutgiltigt svar från laboratoriet skickas ett email till de adresser som satts upp för bevakningen. Av säkerhetsskäl skickas enbart negativa provsvar (inga substanser påvisade).
Drogtestmodulen

Provtagaren har möjlighet att följa provets förlopp och därmed få en aktuell status på var ett provrör befinner sig. Provtagaren kan även se när svarsresultatet är färdigt samt ge tillgång till resultatet.

En personlig inloggning erhålls från EDTS och därefter kan användaren logga in i portalen och följa sitt prov i en logg från provtagning till svarsresultat. Provtagaren har även tillgång till provtagningsinformation såsom typ av test, kund, provtyp, vilket laboratorium som analyserar detta samt vilka analyser som är beställda.

Kortfattat beskrivet ger denna portal följande fördelar:

 • Datum samt exakt tidpunkt för provtagning
 • Ankomst till laboratoriet samt ankomst av remiss till EDTS
 • Laboratorieanalys
 • Mottagande av laboratoriesvar till EDTS
 • Fullständigt svarsresultat – efter utredning och bedömning av MRO
MRO-modulen

Tjänst för att hantera avvikande provsvar som administreras av EDTS.

Syftet med MRO-modulen är att underlätta, kvalitetssäkra och påskynda processen avseende hanteringen av avvikande drogtester. Processen kring MRO-hanteringen sköts säkert och krypterat och skapar kontroll. En personlig inloggning erhålls från EDTS. Anslutna MROer kan därefter logga in i portalen för att se inkomna ärenden, påbörja en bedömning samt kommunicera med EDTS via fliken ”diskussion”.

Kortfattat beskrivet ger denna portal följande fördelar:

 • Säker och snabb hantering av MRO-ärenden
 • Möjlighet för medicinsk ledningsansvarig att administrera samtliga MRO-ärenden
Statistikmodulen

Här får chefer/enhetsansvariga en aktuell och detaljerad statistik över de drogtestprovtagningar som har genomförts inom företagshälsan samt de provtagningar som har genomförts av EDTS. En personlig inloggning erhålls från EDTS.

Kortfattat beskrivet ger denna portal följande fördelar:

 • Statistik avseende provtagningar genomförda av företagshälsan och EDTS
 • Rapporter efter behov; för varje enhet inom företagshälsan eller över tid (kvartalsvisa, halvårs- eller helårsrapporter)
 • Möjlighet att välja och filtrera efter olika enheter inom företagshälsan