Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Tjänster för företagshälsor

Kanske har ni en kund som vill införa ett drogtestprogram? Läggs för  mycket tid på administration?

EDTS har i många år hjälpt företagshälsor att effektivisera sitt arbete.
Genom att använda våra tjänster kan tiden som läggs på administrativt jobb förflyttas till att fokusera på kundanställda.

Analyser, IT- och journaltjänster

EASY-portalen

Vi kan erbjuda automatiserade och digitala lösningar för att kvalitetssäkra och effektivisera tidskrävande flöden avseende drogtester.

Vår kundportal EASY-portalen innehåller funktioner som:

  • Svarsbevakningsmodul
  • Klinikmodul för att spåra drogtester
  • MRO-modul – säker hantering av avvikande drogtester
  • Statistikmodulen – statistik till ledningsansvariga
Läs mer
Labportalen inkl. elektronisk beställning

I samarbete med InfoSolutions gör EDTS LabPortalen tillgänglig för företagshälsans användare.

Vid nyttjande av tjänsten hanteras alla laboratorieanalyser inklusive drogtester i LabPortalen. I tjänsten ingår också tillgång till printer för utskrift av RemissID till proverna.

Eventuellt finns möjlighet att ansluta andra provtagningsplattformar till överföring av datatrafik till LabPortalen och i slutändan till journalsystem. Kontaka oss så berättar vi mer!

Laboratorieanalyser

Tjänsten innebär att EDTS förmedlar laboratorietjänster inkl. analysresultat.
Tjänsten kan kombineras med elektronisk beställning och provsvar  via Labportalen från InfoSolutions. Om integration med Labportalen saknas återkopplas provsvar via säker mail eller brev.

Administration av remisser

EDTS kan administrera samtliga drogtester som genomförs hos företagshälsan. Remisskopian skickas till EDTS som arkiverar, följer upp och återrapporterar provsvar samt förmedlar avvikande svar till MRO.

Statistik på genomförda tester inklusive utfall per substans förmedlas via EASY-portalen.

Provtagningstjänster och utbildningar

Provtagningstjänster

Att genomföra slumpvisa drogtester ute hos vårdgivarens kunder kräver tid och resurser. Att kunna spegla kundens verksamhet genom att genomföra drogtester t.ex. på kvällar, nätter och helger kan vara svårt att genomföra.

EDTS har en provtagarorganisation som kan nyttjas för provtagningar inom hela Sverige och möjliggör tid över till andra saker för vårdgivarens personal.

Övriga tjänster

Preanalytisk upphämtning

I samarbete med Jumbolans Falck Services erbjuds transporttjänst för preanalytisk upphämtning.

Utbildning hur man genomför säkra drogtester

Utbildning på plats

EDTS har under många år utbildat personal som jobbar på företagshälsor att genomföra arbetsplatsdrogtester för t.ex. nyanställning, misstanke eller rehabilitering.

Vår utbildare har möjlighet att komma till mottagningen för att utbilda personalen.

E-utbildning

E-utbildningen är tids- och kostnadseffektiv då utbildningen kan genomföras när det passar medarbetaren bäst. Den säkerställer också att alla får samma information och vid behov kan utbildningen repeteras.

Utbildningen kan levereras till eget eller via EDTS LMS.

Vill du veta mer om våra tjänster för företagshälsor?

Eller har du andra idéer hur vi kan förenkla er vardag? Vi är inte främmande för att utveckla effektiviserande IT-lösningar.

Kontakta oss så berättar vi mer!