Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Utbildning / Information

E-utbildning för medarbetare

EDTS e-utbildning för medarbetare innehåller allt som organisationens personal, inklusive nyanställda, konsulter och entreprenörer, behöver veta i samband med införandet av slumpvisa alkohol- och drogtester.

E-utbildningen är ett kostnadseffektivt verktyg som ökar kunskapen kring riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen. Medarbetarna får också veta hur de slumpvisa testerna går till och vad som händer efter ett genomfört test.

I samråd med arbetsgivaren anpassas innehållet så det överensstämmer med arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan.

EDTS e-utbildning är användarvänlig och det pedagogiska upplägget passar olika lärostilar.
Utbildningen är ca 45 min lång. Den kan levereras till egen e-utbildningsportal, via extern portallösning eller som webblänk hos EDTS.

E-utbildning för chefer

När slumpvisa alkohol- och drogtester införs är det avgörande att chefer får utbildning i hur de ska hantera riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen.

Det kan vara svårt att samla alla chefer vid samma tillfälle. Då kan e-utbildningen “Chefskap i samband med alkohol och droger” vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Utbildningen berör bland annat:

  • tidiga tecken
  • chefens ansvar
  • hur det nödvändiga samtalet genomförs
  • vad chefen ska tänka på inför samtal med anställd
  • vad som händer efter kring utredning och rehabilitering

EDTS e-utbildning är användarvänlig och det pedagogiska upplägget passar olika lärostilar.
Utbildningen är ca 40 min lång. Den kan levereras till egen e-utbildningsportal, via extern portallösning eller som webblänk hos EDTS.

Lärarledd utbildning för chefer och arbetsledare

Vid införandet av slumpvisa drogtester är informationen till chefer och övrig personal viktig. EDTS erbjuder lärarledda utbildningar för chefer och andra viktiga målgrupper såsom skyddsombud och arbetsledare samt informationsträffar för hela personalen.

Utbildningen är ca 3 timmar och vi rekommenderar max 20 personer vid varje tillfälle.

>> Ladda ner tjänstebeskrivning om chefsutbildning

Övrigt informationsmaterial

EDTS ger också stöd i det drogförebyggande arbetet i form av informationsmaterial till medarbetarna och kontaktpersoner i samband med de slumpvisa testtillfällena.