Box 1147, 164 22 Kista
08-555 109 50

Corona/Covid-19

Vi på EDTS gör allt vi kan för att ni som kunder ska känna er nöjda och trygga med vår leverans av kvalitetssäkrade drogtestprogram. Att säkerställa våra medarbetares arbetsmiljö samt våra kunders säkerhet är av högsta prioritet för oss och en förutsättning för vår verksamhet. Med tanke på rådande omständigheter kring utbrottet av coronaviruset följer vi noga händelseförloppet från myndigheter och nyhetsrapportering.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fortsätta och det är i dessa stunder viktigare än någonsin. Vi fortsätter med vårt drogförebyggande arbete men anpassar våra rutiner och vår leverans efter den rådande situationen och efter era behov. Vi vill nu tydliggöra för er hur EDTS förhåller sig och arbetar i denna ovanliga situation för att minimera risk för smitta.

  • EDTS läser dagligen myndigheternas rekommendationer samt har en nära och tät dialog med ledande företagshälsor och laboratorier, och vi vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer.
  • Samtliga EDTS medarbetare har fått klara instruktioner om att vid minsta luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma och ej träffa kunder, medarbetare etc. Skulle någon av våra medarbetare få reda på att denne har exponerats för coronaviruset kommer den personen att uppmanas boka provtagning (PCR test) för att kunna återgå till arbetet.
  • Med våra nya riktlinjer följs Smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer till allmänheten. De nya riktlinjerna innebär att EDTS provtagare skall vidta extra hygienåtgärder som t.ex. noggrann handtvätt, handsprit och obligatoriska engångshandskar, ej använda kommunala färdmedel till provtagningsplatsen och ingen fysisk kontakt med provlämnaren. EDTS provtagare använder munskydd som kompletterande skyddsåtgärd under hela provtagningen och vistelsen i era lokaler. Våra drogtester genomförs på ett sådant sätt att provtagaren, om lokalen tillåter det, ska hålla minst 2 meters avstånd från provlämnaren genom att drogtest, remiss etc. ligger på ett bord och provtagaren respektive provlämnaren endast är framme vid bordet en åt gången. Sammantaget är vår bedömning att risken avseende dropp- och kontaktsmitta bedöms vara låg utifrån de åtgärder vi vidtagit med extra skyddsåtgärder som ökat avstånd till provlämnaren samt och den korta tid det att samla in ett prov (mindre än 15 min).
  • Vid inpasseringsuppdrag kommer vi ej att använda vår tratt för alkoholutandningsprov utan varje ny provlämnare blåser i ett nytt, sterilt plaströr, som kasseras i en ändamålsenlig påse efter avslutat blåsning.
  • Om enskilda framslumpade provlämnare känner en oro för att lämna drogtester så rekommenderar vi att ni som arbetsgivare har förståelse för detta i denna extraordinära situation. Vårt förslag är att vi i ett sådant tillfälle skriver en avvikelserapport med ”Oro för coronavirus” som anledning. Denna avvikelse behandlas ej som en avvikelserapport vid vägran. Önskemål på anpassade rutiner för ert unika drogtestprogram kan ni diskutera eller framföra till er kundansvarig.
  • Vi ber er som kunder att följa myndigheternas rekommendationer och kontakta oss om någonav era anställda är smittade. Med den informationen kan vi boka om testtillfället för attundvika att våra egna medarbetare utsätts för smittorisk.
  • Vi ber er även tydliggöra internt att följa myndigheternas rekommendationer, bland annat atttvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan provtagning samt undvika att vidröraprovtagaren, liksom att stanna hemma vid sjukdom.
  • Om vi upplever att det finns en smittorisk för våra provtagare eller för er som kund med attgenomföra ett drogtestuppdrag, kommer vi att senarelägga tillfället. Vidare kan våraprovtagare komma att neka enskilda provlämnare som uppvisar luftvägssymtom attgenomföra provtagning och vi ber om er förståelse för detta.

Har ni generella frågor och önskar mer information kring vårt arbetssätt, ber vi er maila till vår upprättade mailkorg kontakt@edts.se för frågor gällande coronaviruset. Vi återkommer till er per mail eller telefon så snart vi har möjlighet.

Vi på EDTS hoppas att ni känner er trygga med oss som leverantör av drogtester och vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete,

Med vänliga hälsningar,

Erik Dahl Jensen
Commercial Director